Online Szoba

Az online kurzusokhoz való belépéshez, kérem kattintson a 'Belépés' gombra.

 

 

 Az orákulum

 

CÉL: Életének jelenlegi legnagyobb kihívását szisztematikusan megvizsgálni és egy elképzelt bölcs vezetésével átlendülni azon.

IDŐ: 50-60 perc

ELSŐ LÉPÉS: Képzelje el, hogy lehetőséget kap arra, hogy aktuális legnagyobb problémáját megossza valakivel, aki a téma legnagyobb szakértője. Készítsen elő papírt, hogy az orákulum kérdéseire adott válaszait, felmerülő gondolatait, ötleteit leírhassa.

MÁSODIK LÉPÉS: A probléma bemutatása. Írásban válaszoljon az orákulum alábbi három kérdésére.

1 - "Miért keresett fel engem?" (Írja le a probléma minden jelenbeli és múltbeli vonatkozását)

2 - "Ez különösen mikor jelent problémát?" (Sorolja fel a területeket, személyeket, időket stb. amikor leginkább jelen van a probléma)

3 - "Pontosan hogyan hat a probléma Önre?" (Írja le munkával, kapcsolataival, egészségével, hangulatával stb, kapcsolatos nehézségeket)

HARMADIK LÉPÉS: A tágabb perspektíva felvázolása.

4 - "Ezeken felül, milyen más nehézségei vannak most életében?" (Írja le a problémájához látszólag nem kapcsolódó kihívásait)

5 - "Ez utóbbiak hogyan jelentenek kihívást mindennapjai során?" (Konkrét példákat soroljon fel)

NEGYEDIK LÉPÉS: A probléma körüljárása.

6 - "Mely tényezők tartják fenn folyamatosan a problémát?" (Azonosítsa a stresszorokat, mindent, ami kiváltja, rosszabbítja a problémát)

7 - "Mióta állnak fenn ezek a tényezők?" (Időben azonosítsa keletkezésüket, konkrét bizonyítékokat felsorolva)

8 - "Kik szenvednek még vagy érintettek a problémában?" (Sorolja fel a személyeket, akik valahogy kapcsolódnak a problémához)

ÖTÖDIK LÉPÉS: Az eddigi próbálkozások, megoldáskísérletek elemzése

9 - "Milyen megoldással próbálkozott már?" (Írja le kísérleteit, a tanácsokat, amiket kapott, mindent, amit tett a megküzdés során)

10 - "Milyen nehézségek adódtak?" (Sorolja fel a külső és belső kihívásokat, korlátokat, és támassza alá példákkal)

11 - "Mi működött?" (Írja le, ami sikeres volt, hozzon példákat)

HATODIK LÉPÉS: Erősségeinek feltárása

12 - "Ami működött, abban mi volt Önnek köszönhető?" (Írja le azt, amit a nehézségek ellenére Ön leküzdött, amiért megszenvedett vagy megküzdött és sikert ért el)

13 - "Mit tud ebből most felhasználni?" (Írja le azt, amit a múltból a jelenbe tud hozni. Minden tapasztalatot, tanulást, készséget, tudást soroljon fel)

14 - "Ki segíthet még?" (Gyűjtse össze azok nevét, akik segítségére lehetnek)

15 - "Hová lenne érdemes fordulnia ezen felül?" (Írja le a szakmai segítőket, szervezeteket, hivatalokat stb. amelyek segíthetnek)

HETEDIK LÉPÉS: A kockázati tényezők tudatosítása

16 - "Mások mennyire értik meg Önt?" (Írja le a visszajelzéseket, reakciókat, amiker már kapott)

17 - "Min kell változtatnia?" (Az esetleges félreértések, konfliktusok, elhárítások, passzivitások, neheztelések stb. elkerülése érdekében mit kell tennie)

NYOLCADIK LÉPÉS: A lehetséges kimenetelek megjóslása

18 - "Milyen eredményre számít, őszintén?" (Az összegyújtött lehetőségekre és forrásokra alapozva mik az érzései?)

19 - "Hogy néz ki a helyzet, amikor a probléma meg van oldva?" (Jellemezze az ideális képet)

20 - "Mit kell tennie rövid-, közép-, és hosszútávon?" (Csoportosítsa időben a tevékenységeket, ezzel perspektívát adva teendőinek)

21 - "Mik a siker jelei?" (Hozzon példát a feladatok elvégzésére. Mit lát, hall, érez más, amikor Ön teljesített egy feladatot? Kik lesznek ezek a személyek?)

KILENCEDIK LÉPÉS: A lehetséges akadályok beazonosítása

22 - "Milyen akadályokat lát már most előre?" (Gyűjtse össze a belső és külső akadályokat)

23 - "Milyen eszközökkel fogja azokat leküzdeni?" (Sorolja fel erősségeit, eszközeit, tanulságokat és tapasztalatokat, külső forrásokat és segítőket, akikhez fordulhat egy-egy nehézség felmerülése kapcsán)

TIZEDIK LÉPÉS: Összefoglalás és cselekvés

24 - "Hogy foglalná össze röviden a problémát és a leküzdésére felállított tervét?" (Néhány mondatban fogalmazza meg, majd búcsúzzon ez az orákulumtól. Később visszatérhet egy-egy kérdés kapcsán.)

Egy füzetben érdemes regisztrálnia haladását, az elért sikereket, terveit, tennivalóit. Ez naprakész visszajelzéssel szolgál és rendszerezi, összefogja energiáit, koncentrációját és figyelmét)

©Minden jog fenntartva - Polyánki Balázs - 2015